Jarduera-Baimen eskaerak

Dokumentazioa


 1. Eskaera inprimakia
 2. Proiektu teknikoaren hiru ale, legez baimendutako fakultatiboak sinatuta eta dagokion Kolegio Ofizialak bisatuta.
 3. Baimena modu egokian ebazteko beharrezkotzat jotzen den beste edozein dokumentazio.
  Zergak

Indarrean dauden ordenantza fiskalen arabera


 1. Zabaltze-baimenak emateagatik eta Establezimenduak eskualdatzeagatik tasa.
 2. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko zerga.

Mugikortasunari buruzko Plana

Dokumentazioa

 • Tabloia
 • Plenoak
 • Bakiolako Industrialdea
 • Gizarte Etxea
 • Udaltalde 21 Nerbioi- Ibaizabal
 • C.D. Indarra