Udal ordenantzak eta tasak

Zergak eta Tasak arautzen dituzten Ordenantza Fiskal batzuen aldaketaren behin-behineko onarpena jendaurrean egoteko arauzko epea igaro da. Epealdi horretan ez denez inolako erreklamaziorik egin, behin betiko onartutzat jotzen dira, 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo direlarik.

5/1989 Foru Arauaren, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, 16-4 o artikuluan ezarritakoa betez, Zergak eta Tasak arautzen dituzten Ordenantza Fiskalen aldaketaren testua bere osotasunean “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” argitaratzen da.

Ordenantzak eta tasak 

Zolloko bolalekuaren erabileraren araudia (PDF 592KB)

  • Tabloia
  • Plenoak
  • Bakiolako Industrialdea
  • Gizarte Etxea
  • Udaltalde 21 Nerbioi- Ibaizabal
  • C.D. Indarra