Ordainketa Nahierara

Informazioa

Horrelako izapideak egiteko Arrankudiagako udaletxera gerturatu zaitez, Arene auzoa, 1 P.K.:48498, goizeko 08:00etatik 15:00etara edo 94 648 19 34 telefonora deitu ezazu.

Dokumentazioa

  • Besteak

Legezko informazioa

  • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
  • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
  • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua Orokorra.
  • Dagokion zerga arautzen duen Udal Zerga Ordenantza.
  • Kudeaketaren, diru-biltzearen eta ikuskaritzaren inguruko Udal Zerga Ordenantza.

Oharrak

Horrelako izapideak egiteko Arrankudiagako udaletxera gerturatu zaitez, Arene auzoa, 1 P.K.:48498, goizeko 08:00etatik 15:00etara edo 94 648 19 34 telefonora deitu ezazu.